Wojciech Pawlikowski - Wiceprezes Zarządu OFSKiP

Wojciech Pawlikowski -  absolwent Politechniki Łódzkiej kierunku inżynieria materiałowa oraz podyplomowych studiów marketingu w Uniwersytecie Łódzkim. trener biznesu i coachingu w zarządzaniu. Wieloletni przedsiębiorca międzynarodowego rynku mody. Interesuje się od wielu lat problemami ludzi w procesie produkcyjnym i sprzedażowym. Instruktor ZHP. Wiceprezes Zarządów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rzgowa i Stowarzyszenia Najemców w Centrach Handlowych. Współautor strategii działań krajowego środowiska kupieckiego prowadzonych w celu zlikwidowania powszechnie krytykowanej opłaty targowej. Zdecydowany zwolennik stosowania kodeksu etyki w polskim biznesie i postaw obywatelskich u przedsiębiorców.