O OFSKiP

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Kupców i Producentów istnieje od 2006 roku. Nasz związek stowarzyszeń reprezentuje interesy wielu tysięcy polskich firm mikro, małych i średnich, prowadzących działalność w dziedzinie produkcji i dystrybucji towarów różnych branż oraz usług na terenie naszego kraju i pozostałych państw Unii Europejskiej. W swoich działaniach zmierzamy do integracji tego środowiska w celu skutecznej obrony jego interesów i efektywnego reprezentowania go wobec organów państwowych i samorządowych. Podejmujemy działania promujące w naszym środowisku postawy obywatelskie i patriotyczne a także zasady uczciwej konkurencji i etyki w biznesie. Prowadzimy również negocjacje pomiędzy przedsiębiorcami a właścicielami centrów handlowych na terenie Polski zmierzające do polubownego zakończenia istniejących konfliktów.


Organizacja od początku swojego istnienia opowiada się za ustanowieniem jednolitej organizacji polskiego biznesu w formie izby gospodarczej reprezentującej najważniejsze interesy naszego środowiska oraz dąży do ustanowienia zasady realnego i partnerskiego konsultowania przez władze państwowe i samorządowe ze środowiskiem polskich firm mikro, małych i średnich wszystkich projektów prawa dotyczących jego interesów. Wspieramy te grupy polskich firm sektora mśp, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji rynkowej /m.in. kupcy z warszawskich Kupieckich Domów Towarowych czy kupcy targowiskowi wielu polskich miast/ albo wymagają wsparcia promocyjnego /m.in. negocjacje warunków udziału w imprezach targowych w PTAK WARSAW EXPO czy reklama w KURIERZE KUPIECKIM POLSKIM/.


Konsekwentnie budujemy wspólnie z innymi krajowymi organizacjami polskiego biznesu realną siłę zdolną wpływać na decyzje władz państwowych i samorządowych w celu przywrócenia polskim przedsiębiorcom satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa oraz dumy z prowadzonej działalności. Federacja jest partnerem m.in. Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Ptak Warsaw Expo, Warszawskiej Izby Gospodarczej, Łódzkiej Federacji Kupieckiej, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Rzemiosła Polskiego, Zrzeszenia Handlu i Usług, Miasta Mody Ptak oraz Inicjatywy Firm Rodzinnych.

Jerzy Romański - Prezes Zarządu
tel. +48 500-068-993

Wojciech Pawlikowski - Wiceprezes Zarządu
tel. +48 604-417-304
www.federacjamsp.eu  
e-mail biuro.ofsk@gmail.com