Jerzy Romański - Prezes Zarządu OFSKiP

Jerzy Romański - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert marketingowy i konsultingowy, przedsiębiorca i wydawca. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami z licencją zarządcy. Prezes Zarządów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów, Łódzkiej Federacji Kupieckiej i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rzgowa, reprezentujących interesy kilkudziesięciu tysięcy firm krajowego sektora firm mikro, małych i średnich. Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Targowej zrzeszającej i reprezentującej mikro, małych i średnich polskich wystawców targowych. Zwolennik wolnej ale uczciwej konkurencji rynkowej i przestrzegania prawa, ograniczenia nadmiernej obecności państwa w gospodarce, zagwarantowania pełnej podmiotowości prawnej i biznesowej przedsiębiorcom oraz partnerskiej współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi.