Kontakt

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców

KRS 0000256867 
NIP 725-19-20-931 
REGON 100195271

 

 

Prezes Zarządu 
Jerzy Romański: 500 068 993 
Wiceprezes Zarządu 
Wojciech Pawlikowski: 604 417 304 
email: biuro.ofsk@gmail.com
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4