Jest szansa na uczciwą rewitalizację Łodzi

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Regionalnej Izbie Budownictwa przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi, podczas warsztatów w ramach konsultacji projektu zmian łódzkiego Gminnego Programu Rewitalizacji z jego interesariuszami, w imieniu Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji przedstawiono Projekt założeń do obywatelskiego Gminnego Programu Rewitalizacji (poniżej dokument w załączeniu). 

 

Zdaniem sygnatariuszy Porozumienia Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji, w tym także znaczącej części łódzkiego środowiska przedsiębiorców sektora MŚP, dotychczasowa metodologia tworzenia, cele strategiczne (a właściwie ich brak), zakres i plan działania Gminnego Programu Rewitalizacji nie odzwierciedlają w pełni potrzeb miasta Łodzi ani długofalowej strategii jego rozwoju – Masterplanu. Prezentowane poniżej założenia - uzgodnione podczas wielostronnych i wielowątkowych konsultacji środowiskowych prowadzonych w ramach Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji - stanowią punkt wyjścia do opracowania szczegółowych celów i planów operacyjnych do programu rewitalizacji. Są także bezwarunkowym zaproszeniem władz miasta i wszystkich mieszkańców aglomeracji łódzkiej do dalszej współpracy przy opracowaniu kompleksowego i wewnętrznie spójnego obywatelskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta.

Zapraszamy Łodzian do współtworzenia obywatelskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Łodzi.

W imieniu Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji,
Ireneusz Jabłoński – Przewodniczący
Jan Bocian – Kanclerz
Łódzka Szkoła Rewitalizacji im. Rajmunda Rembielińskiego

« wróć