Prezes Zarządu 
Jerzy Romański: 500 068 993 
Wiceprezes Zarządu 
Wojciech Pawlikowski: 604 417 304 
email: biuro.ofsk@gmail.com
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Kupców i Producentów

KRS 0000256867
NIP 725-19-20-931
REGON 100195271

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Kupców i Producentów istnieje od 2006 roku. Nasz związek stowarzyszeń reprezentuje interesy wielu tysięcy polskich firm mikro, małych i średnich, prowadzących działalność w dziedzinie produkcji i dystrybucji towarów różnych branż oraz usług na terenie naszego kraju i pozostałych państw Unii Europejskiej. W swoich działaniach zmierzamy do integracji tego środowiska w celu skutecznej obrony jego interesów i efektywnego reprezentowania go wobec organów państwowych i samorządowych. Podejmujemy działania promujące w naszym środowisku postawy obywatelskie i patriotyczne a także zasady uczciwej konkurencji i etyki w biznesie. Prowadzimy również negocjacje pomiędzy przedsiębiorcami a właścicielami centrów handlowych na terenie Polski zmierzające do polubownego zakończenia istniejących konfliktów. 

Aktualności

/ 25.01.2018
Wojewoda łódzki wręczył odznaczenia państwowe

Podczas uroczystości zorganizowanej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w dniu 23 stycznia 2018 roku wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau wręczył zasłużonym mieszkańcom...

/ 06.01.2018
Czekamy na „mały ZUS”. To projekt fundamentalny

Projekt tzw. "małego ZUS" - silnie wspierany przez WEI - ma dużą szansę na realizację. Minister ds. przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz w "Gościu Wiadomości" TVP zapowiedziała szybki...

Partnerzy