Prezes Zarządu 
Jerzy Romański: 500 068 993 
Wiceprezes Zarządu 
Wojciech Pawlikowski: 604 417 304 
email: biuro.ofsk@gmail.com
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców

KRS 0000256867
NIP 725-19-20-931
REGON 100195271

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców istnieje od 2006 roku. Nasz związek stowarzyszeń reprezentuje interesy wielu tysięcy polskich firm mikro, małych i średnich, prowadzących działalność w dziedzinie produkcji i dystrybucji towarów różnych branż oraz usług na terenie naszego kraju i pozostałych państw Unii Europejskiej. W swoich działaniach zmierzamy do integracji tego środowiska w celu skutecznej obrony jego interesów i efektywnego reprezentowania go wobec organów państwowych i samorządowych. Podejmujemy działania promujące w naszym środowisku postawy obywatelskie i patriotyczne a także zasady uczciwej konkurencji i etyki w biznesie. Prowadzimy również negocjacje pomiędzy przedsiębiorcami a właścicielami centrów handlowych na terenie Polski zmierzające do polubownego zakończenia istniejących konfliktów. 

Aktualności

/ 06.06.2018
Jest szansa na uczciwą rewitalizację Łodzi

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Regionalnej Izbie Budownictwa przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi, podczas warsztatów w ramach konsultacji projektu zmian łódzkiego Gminnego Programu...

Partnerzy

Kurier Kupiecki Polski
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa
Krajowa Izba Targowa